DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Update 2 oktober:
– De forensentaks is afgeschaft (woon-werk verkeer).
– De langstudeerboete is ook afgeschaft.
– Het liggeld en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg is afgeschaft.
– Er komt 100 miljoen extra voor startende leraren.
– Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar.
– De AOW leeftijd wordt versneld verhoogt. 2018->66 jaar en 2021->67 jaar
– Vitaliliteitssparen is komen te vervallen.
– Assurantiebelasting (verzekeringen) gaat naar 21%

Inkomstenbelasting
1) De inkomstenbelasting 1e schijf (<19.645) gaat omhoog van 33,1% naar 37%. Ook voor 65+ gaat deze omhoog van 15,2% naar 19%. Schijf 2 en 3 worden samengevoegd en het tarief wordt gezet op 42% (dit was 41,95% en 42%). Ook is de schijf met 500 euro omlaag gebracht. Vanaf EUR 55.991 valt men in de 52% schaal!
2) Voor ondernemers gaat de MKB Winstvrijstelling van 12 naar 14%.
3) De bijdrage voor de zorgverzekeringswet gaat naar 7,7%.
4) In de aangifte wordt het verplicht om het burgerservicenummer (BSN) te vermelden bij alimentatieverplichtingen en eigenwoningrente (bij scheiding).
Hypotheekaftrek
1) Hypotheken die afgesloten zijn voor 2013 blijven zoals ze zijn. Nieuw afgesloten hypotheken moeten verplicht gaan aflossen. Ook als u een oude hypotheek heeft en deze gaat ophogen valt het dit onder het nieuwe regime. Als u uw oude hypotheek moet oversluiten (omdat uw renteperiode eindigt) dan ook blijft uw hypotheek onder de oude voorwaarden vallen (dus geen verplichte aflossing). Degene die in 2012 een huis gekocht hebben en waarvan de oplevering in 2013 zal zijn hebben ook recht op hypotheek voorwaarden volgens het oude regime. Let op het huis dient dan wel voor eind 2013 opgeleverd te zijn!
2) Een aandachtspunt is als u de oude hypotheek gaat aflossen en bij een andere hypotheekverstrekker gaat voortzetten (voor dat deel). Veel DGA hebben een hypotheek via hun BV lopen. Echter als de DGA een deel van zijn hypotheek aflost bij de Bank en dat verstrekt als hypotheek via zijn BV dan valt dat deel onder de nieuwe voorwaarden. Dus verplicht aflossen en anders is de rente niet aftrekbaar. In de wetsvoorstel staat het zelfs zo vermeld dat alleen de volledige hypotheek mag worden overgesloten en niet telkens een deel.
3) Vanaf 2013 is voor nieuwe hypotheekleningen de verstrekker verplicht tot informatie verschaffing naar de Belastingdienst. Dit geld dus ook voor DGA als deze een hypotheek via zijn BV heeft verkregen!
4) Box 3-> Handhaving vrijstelling op groene beleggingen en bijbehorende heffingskorting van 0,7%. Wel afschaffing heffingskorting voor sociaal-ethische en culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal.
5) Ziektekosten die niet meer vergoedt worden door de zorgverzekeraar zijn ook niet meer aftrekbaar als bijzondere ziektekosten. Denk aan IVF behandelingen, rollator, krukken.
6) Budget voor extra doorwerkbonussen wordt beëindigd. Verhoging maximum arbeidskorting met 42 euro.
Woon-werk verkeer (deze maatregel is vervallen!)
1) In 2013 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft voor woon-werkverkeer. Dit geld voor reizen met auto, fiets of met het openbaar vervoer. Het is mogelijk om deze onbelast te vergoeden uit de werkkostenregeling (WKR). De WKR gaat per 2013 omhoog naar 1,6%.
2) Defenitie woon-werk verkeer: iedere reis waarbij heen en weer wordt gereisd tussen woning/verblijfplaats en vaste werkplaats. Dit op regelmatige basis en waarbij in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht.
3) Een DGA met de BV op zijn woonadres en regelmatig zijn werkzaamheden verricht op een vaste plaats dan valt dit ook onder het woon-werk verkeer.
4) Geen woon-werk verkeer: indien niet langer dan 1 jaar tussen woning/verblijfplaats en werkplaats wordt gereisd en indien niet binnen 24 uur wordt heen en weer gereisd. Deze uitzonderingsregel is gemaakt voor o.a. de vele bouwvakkers.
5) heeft u een openbaar vervoersverklaring en krijgt u geen vergoeding van uw werkgever dan kon u in 2012 nog een aftrekpost krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is per 2013 niet meer zo! Er is wel een overgangsrecht. Namelijk abonnementen die zijn verstrekt voor 25 mei 2012 die blijven onbelast tot einde abonnement.
6) Ook de leaserijder ontkomt niet aan de bijtelling ivm het woon-werk verkeer. Immers de woon-werk verkeer wordt aangemerkt als prive. U zit dan zo boven de vrijgestelde km van 500. Ook hier is een overgangsrecht van toepassing. Indien het leasecontract voor 25 mei 2012 is aangegaan dan bedraagt de bijtelling een kwart van de normale bijtelling. Dus valt uw auto in de 20% categorie en de waarde is 20.000 euro dan bedraagt uw bijtelling 25% van 20% van 20.000 euro. Tot 1 januari 2017 blijft dit overgangsrecht van toepassing. Let op normale bijtelling als de overige prive km (excl. woon-werk) meer zijn dan 500. Voor bestelauto’s met verklaring uitsluitend zakelijk gebruik mogen geen enkele prive km rijden. Deze regels gelden ook voor de ondernemer die de auto op de ondernemingsbalans heeft staan en ter beschikking stelt aan de werknemer of zelf in gebruik heeft.
Vitaliteitssparen (dit is vervallen!)
1) Zowel voor de werknemer, de ib ondernemer en de resultaat genieters. U kunt maximaal 5000 euro sparen op een spaarrekening, spaarverzekering of via een spaarrecht deelneming. u mag maximaal 20.000 euro sparen(bent u 62 of ouder dan mag u maar maximaal 10.000 vitaliteitstegoed hebben). Het vitaliteitsdeel is aftrekbaar in box 1 en vrijgesteld in box 3. Heffing vind plaats als u het bedrag opneemt. Wat mag u doen met uw vitaliteitstegoed? De aanwending is vrij en u moet opnemen voor uw 65e.
Loonbelasting
1) Als er sprake is van onderdekking bij DGA dan mag er afstempeling plaatsvinden. Er is sprake van onderdekking als waarde activa<75% fiscale waarde pensioen verplichting. Afstempelen alleen op ingangsdatum van uw pensioen. Is uw pensioenuitkering al ingegaan (voor 2013) dan mag u de komende 3 jaar het eenmalig toepassen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden zoals: er mag geen dividenduitkering hebben plaats gevonden in de laatste 7 jaar en de DGA mag geen R/C positie hebben met zijn eigen BV.
2) Beloningen boven de 150.000 euro worden belast met een eenmalige werkgeversheffing van 16%.  Bij excessieve vergoedingen >531.000 euro vind er een werkgeversheffing plaats van 75%!
3) Afdrachtvermindering S&O blijft bestaan in 2013. De percentages gaan wel omlaag. De 1e schijf van 42% naar 38% en de tweede schijf van 60% naar 50%. Max. loongrens is opgetrokken naar 200.000 euro.
Vennootschapsbelasting
1) Afschaffing van thin capitalisation regeling
2) Rente op deelnemingsschulden zijn niet aftrekbaar. MKB drempel van 750.000 euro rentekosten. Dus maatregel is vooral voor de grotere ondernemingen.
3) Sinds 1 oktober kan u een flex BV oprichten en belastingvrij 17.999 euro uit uw onderneming halen.
Verhuurderheffing
1) Verhuurders van meer dan 10 woningen krijgen te maken met een verhuurderheffing van 0,0014% van de woz waarde. In 2014 gaat dit tarief omhoog naar 0,231%. Er is een ontsnappingsclausule namelijk voor elke 10 woningen die u verhuurt een BV op te richten. De vraag is echter of de extra kosten van de BV opwegen tegen de heffing.
Overdrachtsbelasting
1) De overdrachtsbelasting blijft op 2%.
Erf- en schenkbelasting eigen woning
1) De verhoogde vrijstelling is ook van toepassing als een eigen woning wordt geschonken ipv een bedrag voor verwerving van een eigen woning.
Omzetbelasting
1) Per 1 oktober is het hoge tarief van 19 naar 21% verhoogd. Voor podiumkunsten is het btw tarief weer teruggedraaid (per 1/7/2012).
2) Er is een beperkte vrijstelling voor medische diensten. Niet meer vrijgesteld zijn o.a. de osteopaat, chiropractor, acupuncturist en de homeopaat.

Zoals altijd mag u gerust contact met ons opnemen als u nog vragen heeft!