DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Flex-bv

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. De wetswijziging is zowel relevant voor bestaande als voor nieuwe bv’s en biedt advieskansen voor accountants en adviseurs. Na een wetgevingstraject van ruim vijf jaar is de ‘flex-bv’ op 1 oktober 2012 een feit.

De nieuwe wet maakt de regels voor bv’s eenvoudiger en flexibeler. Het oude bv-recht kent immers veel dwingende bepalingen, bijvoorbeeld de minimale inbreng van € 18.000 voor het oprichten van een bv. Voor veel (startende) ondernemers vormt dit verplichte startkapitaal een belemmering, waardoor zij niet voor de bv kunnen kiezen. Daarnaast hadden ondernemers onder het oude bv-recht vaak niet de vrijheid om zelf de rechtspersoon bv vorm te geven. Het nieuwe, flexibelere bv-recht moet de bv voor meer ondernemers aantrekkelijk en bereikbaar maken. Hiervoor zijn er veel regels die veranderen of worden afgeschaft.

Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 verdwijnt. Bij het oprichten van een bv is vanaf 1 oktober vereist dat een ander dan de bv ten minste één aandeel met stemrecht moet houden. Dat betekent dat een bv kan worden opgericht met bijvoorbeeld maar één geplaatst aandeel van € 0,01. Dat ene aandeel hoeft zelfs niet direct te worden volgestort. De nominale waarde van het kapitaal hoeft overigens niet meer in euro’s te luiden, maar kan ook in vreemde valuta.

Met het vervallen van het verplichte minimumkapitaal vervalt ook de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder die rechtshandelingen verrichten in de periode voordat ten minste € 18.000 is gestort. Onbelast € 18.000 uit de bv Door de afschaffing van het minimumkapitaal kan een aanmerkelijkbelanghouder belastingvrij een bedrag van € 17.999 uit zijn bv halen. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 4.500 (25% van € 18.000), omdat over deze terugbetaling geen aanmerkelijkbelangheffing van box 2 wordt geheven. Verplichte bank- en accountantsverklaring vervalt Zonder de wettelijke verplichting om € 18.000 te storten, hoeft de notaris ook niet meer te controleren of aan die plicht is voldaan. De bankverklaring waarmee de notaris kan zien dat het geld op een bankrekening van de bv staat, vervalt dus. Hetzelfde geldt voor de accountantsverklaring bij het volstorten van de aandelen anders dan in contanten.

Snelle oprichting mogelijk Aangezien de verklaring van geen bezwaar voor oprichting van een bv al op 1 juli 2011 is vervallen en betrokkenheid van een bank of accountant niet langer is vereist, kan de oprichting van een bv onder het nieuwe recht in beginsel in één dag plaatsvinden.
bron:taxence