DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een bv (flex bv) oprichten. Hieronder een aantal veranderingen per 1 oktober 2012:

  1. U heeft geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat.
  2. De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen.
  3. U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  4. U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen.
  5. U mag buiten Nederland vergaderen.
  6. U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.
  7. De bestuurdersaansprakelijkheid is vergroot. Bij dividend uitkering kan u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat u had kunnen weten dat door de uitkering de BV haar schulden niet meer kan betalen.

Wat heeft u nodig voor de oprichting van uw BV?
Voor het oprichten van een BV heeft u na 1 oktober 2012 alleen nog een notariele akte van oprichting(met statuten) nodig en u moet u inschrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tevens moet er een oprichter zijn, 1 bestuurder en 1 aandeelhouder. Als laatste dient u minimaal 1 cent startkapitaal te storten.

U heeft al een BV en wilt de 18.000 terug vorderen?
U dient als volgt te handelen. Ten eerste dient u in een aandeelhoudersvergadering vast te stellen dat u het kapitaal terug brengt tot 1 eurocent. Vervolgens dient u naar de notaris te gaan en het notarieel laten vastleggen dat uw kapitaal nog 1 cent bedraagt. Vervolgens kunt u legaal de 17.999,99 euro uit uw onderneming overmaken naar u prive.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.