DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Met ingang van 2010 is de investeringsaftrek verhoogd en vereenvoudigd. Houd er daarbij wel rekening mee dat het in geval van een samenwerkingsverband (maatschap of VOF) gaat het om de totale investeringen en niet om de investering per maat of vennoot.

Tabel 1: Investeringsaftrek 2010 – Bedragen in €

 Bij een investeringsbedrag van:
Meer dan Maar maximaal Aftrek
 2.200 54.000 28%
 54.000 100.000 15.120
 100.000 300.000 15.120 minus 7,56% van het
investeringsbedrag boven 100.000
 300.000 0%

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Elke aankoop moet minimaal 450 euro bedragen (excl. btw) en de investering moet langer dan 12 maanden worden gebruikt. Investeert u dus meer dan 2200 euro en minder dan 54000 euro in 2010 dan heeft u recht op een extra belastingaftrek van 28%(dit naast de jaarlijkse afschrijving).

Tip: Heeft u dit jaar geïnvesteerd en u zit nog onder de 2200 euro dan is het de overweging waard om dit jaar nog een investering te doen die u misschien in 2011 had willen doen.

Tip: Met ingang van 2010 komen zeer zuinige personenauto’s (waaronder elektrische auto’s) in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De volgende personenauto’s zijn zeer zuinig:

* De CO2-uitstoot is niet meer dan 95 gram per kilometer bij personenauto’s die op diesel rijden.
* De CO2-uitstoot is niet meer dan 110 gram per kilometer bij personenauto’s die niet op diesel rijden.
* Elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.

Uitsluitingen: Bepaalde bedrijfsmiddelen komen echter niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. Dit geldt onder andere voor gronden, woonhuizen, woonschepen, personenauto’s, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, publieksrechtelijke vergunningen en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking van derden worden gesteld. De investeringsaftrek is daarnaast niet van toepassing op goederen overgebracht vanuit het privé vermogen. Investeringen gedaan bij huisgenoten, bloed- en aanverwanten (en hun huisgenoten) zijn tevens uitgesloten. In het geval van een BV mag er daarnaast geen nauwe band bestaan met de verkopende (rechts)persoon.

Dan zijn er ook nog de volgende investerings regelingen.
Energie-investeringsaftrek

Als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. De aftrek is 44% als u in 2010 voor meer dan € 2 200 aan energie-investeringen doet. Het maximuminvesteringsbedrag is € 115.000.000.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.
Tijdelijke verruiming energie-investeringsaftrek huurwoningen

U kunt gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek als u op of na 1 juni 2009 hebt geïnvesteerd in energiebesparing in bestaande huurwoningen. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2010. Per woning komt maximaal € 15.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek.
Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In 2010 is bij meer dan € 2.200 aan milieu-investeringen in een kalenderjaar, de milieu-investeringsaftrek als volgt.
Milieu-investering    Milieu-investeringsaftrek
categorie I

40%
categorie II

30%
categorie III

15%

Let op!

Met ingang van 2010 komen elektrische personenauto’s in aanmerking voor de MIA.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk.
Hogere percentages in 2010

Ondernemers die niet tot visserij of de land- of tuinbouw behoren, kunnen in 2010 onder voorwaarden gebruik maken van 20% extra milieu-investeringsaftrek. Dit is een tijdelijke maatregel in verband met de economische crisis. Meer informatie vindt u op www.agentschapnl.nl.