DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Hebt u in een kind jonger dan 30 jaar dat niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Krijgt u geen kinderbijslag voor dit kind? En heeft dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Dan mag misschien de uitgaven die u voor uw kind doetaftrekken.

U kunt u de uitgaven voor levensonderhoud onder de volgende voorwaarden aftrekken:

* uw kind is aan het begin van het kwartaal jonger dan 30 jaar
* uw kind kan in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien
* in dat kwartaal heeft niemand in uw huishouden recht op kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind. Zie Geen kinderbijslag door bijzondere omstandigheden
* uw kind kan in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen
* uw uitgaven voor levensonderhoud zijn voor dit kind in dat kwartaal minimaal € 408. Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding krijgt. Hebt u een fiscale partner, dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen

Als u aan het begin van een kwartaal aan al deze voorwaarden voldoet, mag u voor de uitgaven voor levensonderhoud voor dat kwartaal een vast bedrag aftrekken. Hoe hoog het vaste aftrekbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en uw uitgaven voor levensonderhoud. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor kleding of voeding. Met de Rekenhulp aftrekbedrag levensonderhoud kinderen op bladzijde 2 berekent u welk bedrag u mag aftrekken.

Uw situatie verandert
Verandert uw situatie tijdens een kwartaal, dan houdt u daar pas rekening mee in het eerstvolgende kwartaal. Voldoet u aan het begin van een kwartaal aan de voorwaarden voor aftrek levensonderhoud van kinderen? Dan mag u het vaste aftrekbedrag in dat kwartaal aftrekken. In de Tabel kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen vindt u het vaste bedrag dat u per kwartaal per kind mag aftrekken.

Niet aftrekbare uitgaven
De volgende uitgaven mag u niet meetellen als uitgaven voor levensonderhoud van kinderen:

* uitgaven voor ziekte die u aan kunt merken als uitgaven voor specifieke zorgkosten
* uitgaven voor luxe zaken, zoals een auto, huis, huwelijksuitzet of bijdrage op de spaarrekening
* uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijven

Deze uitgaven mag u misschien wel aftrekken onder de aftrekbare uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.

Inkomen of vermogen kind
Heeft uw kind voldoende inkomen of vermogen om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u de kosten voor levensonderhoud niet aftrekken.

Voorbeeld 1
De uitgaven voor levensonderhoud van uw kind zijn per kwartaal € 1.500. Uw kind heeft geen eigen inkomen. U betaalt dus € 1.500 per kwartaal. Uw uitgaven voor levensonderhoud van dit kind zijn minimaal € 408 per kwartaal en u krijgt dus de aftrek.

Voorbeeld 2
De uitgaven voor levensonderhoud van uw kind zijn per kwartaal € 1.500. Uw kind heeft een eigen inkomen van € 1.000. U betaalt dus € 500 per kwartaal. Uw uitgaven voor levensonderhoud van dit kind zijn minimaal € 408 per kwartaal en u krijgt dus de aftrek.

Voorbeeld 3
De uitgaven voor levensonderhoud van uw kind zijn per kwartaal € 1.500. Uw kind heeft een eigen inkomen van € 1.300. U betaalt dus € 200 per kwartaal. Uw uitgaven voor levensonderhoud van dit kind zijn lager dan € 408 per kwartaal en u krijgt dus geen aftrek.

Geen kinderbijslag door bijzondere omstandigheden
Misschien kunt u wel kinderbijslag krijgen, maar ontvangt u deze niet. Dan krijgt u toch het vast aftrekbedrag voor de uitgaven voor levensonderhoud als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

* U krijgt geen kinderbijslag omdat u gemoedsbezwaarde bent.

U beschikt over een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank.

* U kunt uw recht op kinderbijslag niet benutten omdat uw ex-echtgenoot de kinderbijslag ontvangt. U mag dan geen gezamenlijke huishouding hebben met de persoon die de kinderbijslag wel ontvangt .
* U bent co-ouder en u benut uw recht op kinderbijslag niet. Het maakt daarbij niet uit of u (een deel van) de kinderbijslag krijgt uitbetaald waarop de andere co-ouder recht heeft. U mag geen gezamenlijke huishouding hebben met de andere co-ouder.

Gebruik de Rekenhulp aftrekbedrag levensonderhoud kinderen om het
bedrag te bepalen dat u mag aftrekken.

Fiscale partner
Hebt u een fiscale partner? Tel dan de uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 30 jaar van u en uw fiscale partner bij elkaar en bereken dan het vaste aftrekbedrag. U kunt samen per kind in totaal maar één keer het vaste bedrag aftrekken. Het aftrekbare bedrag kunt u verdelen tussen u en uw fiscale partner zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner
Als u geen fiscale partner hebt, berekent u alleen de aftrekbare bedragen die u kunt krijgen voor het levensonderhoud van uw kinderen jonger dan 30 jaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en niet kiest om heel het jaar elkaars fiscale partner te zijn. Als u allebei aan de voorwaarden voor aftrek voldoet en u wilt allebei een bedrag aftrekken, moet u ieder de helft van het aftrekbedrag aftrekken.

Rekenhulp aftrekbedrag levensonderhoud kinderen
Neem de bedragen over uit de Tabel kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen op de vorige bladzijde.

Kwartaal                             Kind 1                                   Kind 2

Eerste kwartaal                    ….                                          ….
Tweede kwartaal                 ….                                          ….
Derde kwartaal                    ….                                          ….
Vierde kwartaal                   ……+                                      ….. +

Tel op                                    A                                             B

Tel op: A plus B Aftrekbedrag

Tabel kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen (bedragen 2010)

Leeftijd kind aan het                               Kosten voor levensonderhoud                             Aftrekbaar
begin van het kwartaal

jonger dan 6 jaar                                   minimaal € 408 per kwartaal                                   € 295
van 6 tot 12 jaar                                    minimaal € 408 per kwartaal                                   € 355
van 12 tot 18 jaar                                  minimaal € 408 per kwartaal                                   € 415
van 18 tot 30 jaar                                  minimaal € 408 per kwartaal                                   € 355
van 18 tot 30 jaar                                  meer dan 50% bijdrage in de                                  € 710
totale kosten en minimaal
€ 710 per kwartaal
van 18 tot 30 jaar                                  90% of meer bijdrage in de                                    € 1.065
en het kind                                           totale kosten en minimaal
is uitwonend                                         € 1.065 per kwartaal

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op!