DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Nieuw besluit aftrek voorbelasting
Op 6 december 2011 heeft het Ministerie van Financiën nieuw beleid gepubliceerd inzake het recht op aftrek. Hieronder zijn de belangrijkste items weergegeven:

  • De btw op goederen die aan deelnemers in samenwerkingsverbanden, zoals maten/firmanten, worden geleverd, mag onder voorwaarden door het samenwerkingsverband in aftrek worden gebracht.
  • Het beleid wil de reikwijdte van het leerstuk van kosten voor gemene rekening aanzienlijk beperken door de eis te stellen dat gedurende de periode van samenwerking de verdeelsleutel niet mag worden aangepast, ook niet indien periodiek nieuwe overeenkomsten worden gesloten. Hierop bestaat slechts een uitzondering indien de samenstelling van de partijen wijzigt.
  • Onderwijsinstellingen die wettelijk geregeld onderwijs verzorgen mogen bij de bouw van een nieuw schoolgebouw op eigen grond afzien van de integratieheffing, mits afgezien wordt van aftrek van de btw op de bouwkosten en de ‘omzet’ van de integratieheffing niet in de noemer van het pro rata meegenomen wordt als belaste omzet. De laatste voorwaarde is nieuw;
  • Leegstand van onroerend leidt niet tot het terugbetalen van (herzienings-)btw, maar leidt ook niet tot een aanvullend recht op aftrek.
  • Gedurende de leegstand is de btw op de instandhoudingskosten (schoonmaakkosten etc.) aftrekbaar conform het pro rata. Dit beleid is in strijd met de jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarvan wel volledig recht op aftrek bestaat indien de bestemming van het leegstande goed btw-belaste verkoop of verhuur is.
  • Gratis uitleen boeken aan kinderen beperkt aftrekrecht bibliotheken niet.
  • Goedkeuring btw-aftrek voor winkeliersverenigingen, brancheorganisaties en BIZ-stichtingen.
  • Bij vereniging van eigenaren mag de btw op de kosten die aan de vereniging in rekening zijn gebracht door de aftrekgerechtigde leden in aftrek gebracht.
  • Een btw-ondernemer heeft recht op aftrek van de btw op kosten in verband met activiteiten in het buitenland die in Nederland zijn belast dan wel zouden kunnen worden belast.
  • Er zijn nieuwe splitsingsregels gegeven om de mate van aftrek te bepalen bij een btw-ondernemer met niet-economische, d.w.z. niet-ondernemersactiviteiten.