DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u (of uw personeel) ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Let op! Woon-werkverkeer geldt als privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als zijn personeel.Wilt u geen kilometeradministratie bijhouden? Dan mag u er ook voor kiezen om het privégebruik vast te stellen op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 25.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 25.000 = € 675 btw betalen. U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 675 = € 340. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

bron: BD