DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

De ontslagprocedure verandert als volgt: De ontslagprocedure via de kantonrechter vervalt. Wanneer een werkgever personeel wil ontslaan, dan moet hij (net zoals nu) over het voorgenomen ontslag advies vragen bij het UWV. Het UWV moet straks het grootste deel van de adviesaanvragen binnen 4 weken afhandelen. Nu gebeurt dit nog binnen 6 weken. Ook bij een negatief advies van het UWV kan de werkgever zijn werknemer ontslaan. De werknemer kan het ontslag via de rechter aanvechten. Voor de rechter weegt het (negatieve) advies van het UWV zwaar mee. Als de rechter een ontslag onterecht vindt, kan hij de werknemer een ontslagvergoeding toekennen of het ontslag ongedaan maken. De rechter kan een vergoeding toekennen van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van € 75.000. De werkgever hoeft geen advies over het voorgenomen ontslag aan het UWV te vragen als in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een procedure staat die qua inhoud en snelheid vergelijkbaar is. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat in strijd met een opzegverbod of hij wil een tijdelijk contract ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt, dan kan hij aan de rechter ontslag van zijn werknemer vragen