DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Vanaf 1 juli 2012 valt het optreden door uitvoerende kunstenaars onder het 6%-tarief. Dit tarief geldt alleen als er een artistieke prestatie wordt verricht. Hieronder vallen de volgende optredens:

1) optredens in muziekuitvoeringen, opera’s, operettes en op muziekfestivals
dansuitvoeringen
2) optredens van diskjockeys of videojockeys op dance-party’s en dergelijke
3) optredens van een master of ceremony/vocalist bij dance-events
4) optredens in revues, musicals en cabaretvoorstellingen
5) optredens in toneelvoorstellingen, pantomimes en poppentheaters
geven van lezingen
6) optredens van komieken, goochelaars, buiksprekers en circusartiesten
optredens van sneltekenaars en karikaturisten die sneltekeningen maken bij evenementen

Tekeningen die u als sneltekenaar of karikaturist buiten publieksoptredens om maakt, vallen onder het 21%-tarief.

Voorwaarde is dat het om optredens gaat die het publiek direct of indirect kan beluisteren of bekijken. Bijvoorbeeld:

– optredens in theaters, concertzalen en dergelijke
– optredens voor radio, televisie of voor een cd-opname
– optredens in films of commercials
– muziekuitvoeringen voor films
– optredens in rollenspelen bij cursussen

De volgende diensten gelden niet als optreden en vallen onder het 21%-tarief:

1) diensten van regisseurs, geluidstechnici of fotomodellen
2) leiden van repetities door een dirigent. Repetities die noodzakelijk zijn voor het
optreden van uitvoerende kunstenaars vallen onder het 6%-tarief.
3) pianobegeleiding bij ballet- of koorrepetities
4) deelname van acteurs aan tv-programma’s, zoals spelshows, waarbij zij niet
optreden als acteur.
5) De diensten van schrijvers en componisten gelden ook niet als optreden en zijn
onder voorwaarden vrijgesteld.

Bemiddeling bij optredens:

Veel uitvoerende kunstenaars maken gebruik van bemiddelaars die contracten voor hen afsluiten. Dit kan op 2 manieren:

Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de opdrachtgever (bijvoorbeeld een zaalhouder) en de uitvoerende kunstenaar. De provisie van de bemiddelaar valt dan onder het 21%-tarief. Het optreden van de uitvoerende kunstenaar valt onder het 6%-tarief.

De bemiddelaar sluit op zijn eigen naam, maar namens en voor rekening van een ander, een overeenkomst met de artiest en een overeenkomst met de opdrachtgever. Beide overeenkomsten, inclusief de vergoeding voor de bemiddeling, vallen dan onder het 6%-tarief.

Info www.belastingdienst.nl