DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Een gouden handdruk omzetten naar een stamrecht BV is vaak gunstig. Immers uitbetalen dan gaat 52% naar de fiscus. U kan het ook in een lijfrente stoppen maar dan zit u vast aan het contract met de verzekeringsmaatschappij en aan de (hoge) kosten. Storten in een stamrecht BV en terzijndertijd aan u laten uitkeren tegen gunstige belastingtarieven is dan een interessante optie. Ook bij overlijden blijft het geld in de familie. Echter de belastingdienst is streng met stamrecht BV’s. Reden is dat de Belastingdienst zijn claim op belastinggeld niet wilt verliezen. Daarom zijn er een aantal belangrijke punten waar een stamrecht aan moet voldoen.

De stamrecht BV moet jaarlijks opgerent worden met inachtneming van een acceptabel rentepercentage. De oprenting is voor de stamrecht BV een kostenpost omdat de stamrechtverplichting hiermee toeneemt. Of te wel de oprenting komt in mindering op het werkelijk beleggingsrendement van de BV waardoor er per saldo weinig of geen VPB betaald dient te worden.

Een belangrijke administratieve verplichting van een stamrecht BV is de aangifte Vennootschapsbelasting. De stamrecht BV moet de aangifte elk jaar indienen bij de Belastingdienst. Ook moet er jaarlijks een jaarrekening, verlies- en winstrekening en de AvA opgemaakt worden. Een andere administratieve verplichting is de aangifte en afdracht loonheffing. Dit speelt een rol als u start met de maandelijkse uitkeringen.

Het jaarwerk kunt u door ons laten verzorgen. U heeft daar geen (dure) accountant voor nodig. Bel ons of stuur ons een e-mail voor een prijsopgaaf.