DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Studiekosten zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De studie dient te zijn gericht op een financieel-economische verbetering van de positie in de maatschappij. Voor de aftrek geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro. Als de studie wordt gevolgd als hobby of persoonlijke interesse dan zijn de kosten niet aftrekbaar. Het motief moet zijn: verwerving van inkomen! Bovendien moet dit ook redelijkerwijs binnen de mogelijkheden liggen. Iemand van 65 jaar die een studie rechten gaat volgen zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn.

De kosten van een studie komen ten laste van de winst uit onderneming als de studie gevolgd wordt in het kader van de onderneming. Als men echter een studie volgt om later een ander vak te gaan uitoefenen, zijn de bijbehorende kosten geen ondernemingskosten maar scholingsuitgaven.

De aftrek van ondernemingskosten zou fiscaal goed uitkomen vanwege het vermijden van de ‘drempel’ van 500 euro. Bovendien kan een lagere winst tot een hogere zelfstandigenaftrek leiden. Verder kan bij opvoer onder scholingsuitgaven geen kosten worden opgevoerd voor reis- en verblijfkosten. Dit kan dus wel bij opvoer in de onderneming.

Let op voor sommige kosten is er een aftrekbeperking. Slechts voor 75% zijn aftrekbaar de kosten van congressen, seminars, excursies en studiereizen e.d. Reiskosten voor een zakelijke cursus of opleiding zijn wel volledig aftrekbaar.

Verder kunt u de gemaakte uren meetellen voor het urencriterium!