DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

De verplichting voor de Vennootschapsbelasting om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten, is met ingang van 2011 vervallen.

De Belastingdienst kijkt dit najaar wel of het ontbreken van een voorlopige aanslag op basis van historische gegevens terecht is. Belastingplichtigen voor wie dit niet het geval is ontvangen dan een brief met het verzoek een schatting te doen.

Ondernemers die de voorlopige aanslag 2011 vennootschapsbelasting willen aanpassen of aanvragen, kunnen dit doen met een formulier dat zij kunnen downloaden van de site van de Belastingdienst.

Ook kan de ondernemer de voorlopige aanslag aanpassen of aanvragen met zijn commerciële softwarepakket, of een formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon, tel. 0800 – 0543.

Voor de voorlopige aanslag is half april het elektronische formulier op het beveiligde deel van deze website beschikbaar.