DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Verhoging verzuimboetes

Sinds 1 januari 2010 zijn de verzuimboetes verhoogd. We leggen deze boetes op als belastingplichtigen niet op tijd aangifte doen. Hoe werkt dat in de praktijk?

We leggen de boete op als 10 werkdagen na de datum van de aanmaning nog geen aangifte is gedaan. De boetes gelden ook als een aangifte tot een teruggaaf of een ‘nihilaanslag’ leidt. Wij leggen ook de verhoogde boetes op voor aangiftes over 2009 waarbij het uitstel in 2010 afloopt. Let dus goed ook op bij aangiftes 2009 die u nog voor cliënten moet doen.

Boetes bij te late aangifte inkomstenbelasting

De eerste keer dat een belastingplichtige niet op tijd aangifte voor de inkomstenbelasting doet, is de boete € 226. De tweede keer is de boete € 984. In bijzondere gevallen kan de boete uiteindelijk oplopen tot € 4.920.