DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Per 1 januari 2012 krijgen werkgevers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Onder andere op het vlak van de levensloop, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, giftenaftrek, achterwaartse verliesverrekening, regels voor vakantie en verlof, minimumloon en eigenrisicodragerschap. Inwerkingtreding op 1 januari 2012 is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Hieronder een overzicht van de wetswijzigingen:

•Levensloopregeling wordt afgeschaft
•Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek
•Nieuwe fiscale aftrek investeringen in R&D (RDA)
•Fiscale aftrekbaarheid pensioenpremies zzp’ers wordt verlengd
•Maximumbedrag fiscale oudedagsreserve wordt verlaagd
•Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt verruimd
•Einde tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
•Innovatiefonds MKB+ voor financiering kansrijke innovaties
•Vergoeding voor verlenen rechtsbijstand wordt verlaagd Personeel en beroepseisen
•Regels vakantie en verlof werknemers wijzigen
•Zwangerschapsverklaring bij aanvraag zwangerschapsuitkering vervalt
•Landelijk diplomaregister in ontwikkeling
•Maximumbijdrageloon inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd
•Bedragen minimumloon stijgen
•Premiepercentages sectorfondsen worden aangepast
•Werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd
•Keuze eigenrisicodragerschap wordt beperkt tot eenmaal per jaar
•Tweede deel beleidsregels arbeidsomstandigheden wordt afgeschaft
•Herregistratie BIG-register voor meer beroepsoefenaren in de zorg Bedrijf starten
•Jaarlijkse bijdrage KvK wordt verlaagd
•Uitzendbureaus worden verplicht tot registratie in Handelsregister
•Verzekerde zorg door zzp’er hoeft niet meer via instelling
•Inkomenssteun kunstenaars (WWIK) wordt afgeschaft