DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

TIJDIG WIJZIGEN PENSIOENOVEREENKOMSTEN

Directeur-grootaandeelhouders die in eigen beheer pensioen opbouwen moeten vóór 1 januari 2014 hun pensioenovereenkomsten aanpassen. Per 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd immers verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar en wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd naar 2,15% voor middelloonregelingen en 1,9% voor eindloonregelingen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP).
Is het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder al ingegaan of is de pensioenopbouw stopgezet vóór 1 januari 2014, dan hoeft de pensioenovereenkomst niet aangepast te worden.