Privacyverklaring

Middels het contactformulier op deze website, kunt u contact met ons opnemen voor vragen en opmerkingen. Als u hiervan gebruik maakt, slaan wij het e-mailadres en andere informatie die u daarbij invoert, op in een databestand. Tevens wordt deze informatie automatisch per e-mail aan ons verstrekt, zodat wij snel op uw vraag kunnen reageren.

Het databestand en e-mail account worden technisch beheerd door Acces2.IT, een gerenommeerde hosting partij, die gebruik maakt van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de gegevens.

Indien wij in de toekomst van de diensten van een andere hosting partij gebruik gaan maken, zullen wij dit op deze website kenbaar maken door de informatie daarover aan te passen. Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

De opgeslagen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de directie van DFF Belastingadvies.

Adressen, e-mailadressen en andere persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld informatie over een bepaald onderwerp aanvraagt, gebruiken wij uw contactgegevens om u die informatie toe te sturen.

Wij sturen uw informatie zonder uw toestemming nooit naar landen buiten de Europese Unie.

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Neemt u s.v.p. in dat geval direct contact op met de directie van DFF Belastingadvies.