Fiscaal & Administratief sterk

Fiscaal & Administratief sterk

Welkom bij Belastingadvies- en Administratiekantoor DFFinancials Almere en Amersfoort

[/db_pb_slide]

Ondernemers

Ondernemers

DFFinancials hecht zeer aan kennis, kwaliteit en controle op ons eigen werk.

[/db_pb_slide]
[/db_pb_slider]

Eenmanszaak / ZZPer

Met DFF sta je er als ondernemer nooit alleen…

VOF / Maatschap

Volledige begeleiding voor VOF’s en…

B.V.

Voor besloten vennootschappen verzorgen wij…

Bij DFF bent u aan het juiste adres voor adviezen en om uw administratie te laten verwerken voor uw Vennootschap onder Firma of uw Maatschap. Hieronder in het kort wat info over de VOF en de Maatschap.

Maatschap

Een maatschap is een groep zelfstandig ondernemers die samen onder een naam hun beroep uitoefenen. Een lid van een maatschap wordt een maat genoemd. Maten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en brengen elk arbeid, geld of goederen in. Een maatschap is geen rechtspersoon.

Een maatschap heeft als doel om financieel voordeel aan de leden te geven en dat te verdelen onder de leden van het maatschap.

Een maatschap mag ook worden opgericht door levenspartners.
De verdeling van de winst moet dan echter wel in verhouding staan tot de verdeling van de werkzaamheden.

Een administratie bijhouden voor de maatschap is erg belangrijk. U kunt dit zelf doen of uitbesteden. Wilt u meer weten over de administratie van een maatschap? Neem dan een contact op met ons.

Oprichting van het maatschap
Bijna altijd moet het maatschap ingeschreven worden in het handelsregister van het KvK. Ook hoeft u geen notariële akte op te stellen voor de oprichting.

Maatschapscontract is niet verplicht
U bent niet verplicht een contract op te stellen voor het maatschap, doorgaans wordt dit echter wel aangeraden. In het contract kunt u zaken als de winstverdeling en afspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen.

Aansprakelijkheid van de maten
Een maatschap is geen rechtspersoon en de aansprakelijkheid ligt dan ook niet bij de maatschap maar bij de leden. In geval van een maatschapscontract kunnen de leden elkaar een volmacht hebben gegeven. In dat geval zijn de leden gezamenlijk aansprakelijk voor eventuele schulden of andere claims. Als de maten samen een handeling verrichten of een transactie te doen zijn ze ook gezamenlijk aansprakelijk.

In geval van schulden zijn de maten dan elk voor gelijke delen verantwoordelijk.

Belastingen en het maatschap
U wordt binnen een maatschap door de belastingdienst doorgaans als zelfstandig ondernemer beschouwd. Dus heeft u recht op de belastingvoordelen en regelingen voor zelfstandig ondernemers.

Personeel
Als de maatschap personeel in dienst neemt moeten er loonheffingen worden afgedragen.
 

VOF

De vennootschap onder firma of vof is een bedrijfsvorm met meerdere eigenaren. Veel mensen kiezen voor de oprichting van een vof als ze samen een onderneming willen oprichten maar niet genoeg omzet verwachten om een bv te rechtvaardigen.

De administratie bijhouden is erg belangrijk. Dit kan u zelf doen maar het is ook mogelijk dit uit te besteden. Ook kunt u kiezen voor een volledige digitale administratie. Neem eens contact op met DFF en bespreek geheel vrijblijvend met ons de verschillende mogelijkheden.

Vof oprichten 
Een vof kan worden opgericht door natuurlijke- en door rechtspersonen. U kunt een vof oprichten zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Ook hoeft u geen minimumkapitaal voor de oprichting te investeren. U moet een vof inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vennootschapscontract
Het is aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen. In het contract staan afspraken over: beëindiging van de vof beslissingsbevoegdheid binnen de vof toetreding van nieuwe vennoten uittreding van vennoten hoe de mediation geregeld is tussen de vennoten in geval van geschillen wat de inbreng is van de verschillende vennoten de winstverdeling de verliesverdeling afspraken over (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Aansprakelijkheid en de vof 
U bent als mede-eigenaar van een vof hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aangegaan door de vof. Privé-schulden zijn meestal niet te verhalen op de vof.

Let op!
Schulden uit de vof kunnen privé verhaald worden. Is een vennoot in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kunnen schulden ook op het vermogen van de partner worden verhaald.

De vof en belasting betalen
Iedere vennoot betaald inkomstenbelasting over zijn eigen winst en wordt door de belastingdienst gezien als zelfstandig ondernemer. Zo heeft de vennoot recht op vrijstellingen en regelingen als de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorzieningen.

Een ondernemer binnen een vof betaalt:
– Inkomstenbelasting: Tot 52% belasting over het persoonlijke winstdeel.
– De vof wordt door de belastingdienst gezien als de ondernemer voor de btw.
– In geval van personeel moet de vof ook loonbelasting betalen.