DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Het invoeren van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) heeft tot gevolg dat het fiscale kader voor pensioenregelingen per 1 januari 2014 wordt aangepast. Zowel nieuwe als bestaande pensioenovereenkomsten moeten vanaf die datum voldoen aan het gewijzigde fiscale regime. 

In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd voor werknemerspensioenen verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd net als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd zal steeds in stappen van een jaar gebeuren. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2014 geldt alleen voor de opbouw van nieuwe pensioenrechten en dus niet voor bestaande rechten. In aanvulling op de verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaan de fiscaal maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen omlaag.

Per 1 januari 2014 gaat de maximale opbouw voor ouderdomspensioen van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen en van 2,25% naar 2,15% voor middelloonregelingen. Er zijn dus meer dienstjaren nodig om een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon te bereiken. Als gevolg hiervan zullen ook de geldende staffels voor beschikbare premieregelingen worden aangepast. Vervroeging van de ingang van pensioen blijft mogelijk, mits het pensioen actuarieel wordt herrekend.

Ook uitstel van pensioen blijft mogelijk. Daarnaast is het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de maximering van het pensioengevend inkomen. Het advies van de Raad van State is diezelfde dag openbaar gemaakt. Als u zeker wil zijn dat uw pensioen aan alle fiscale eisen voldoet en verder ook nog in uw persoonlijke wensen voorziet dan zijn wij u graag van dienst.