DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets. Onbelaste vergoedingen kunnen alleen nog maar komen uit de werkkostenregeling (WKR). De WKR houdt in dat er een bepaald percentage van het totale fiscale loon onbelast vergoedt mag worden. Dit percentage voor de WKR wordt per 1 januari 2013 van 1,4% naar 1,6% verhoogt. Per 1 januari 2014 wordt deze verder verhoogd naar 2,1%.

Zakelijke ritten

De onbelaste vergoeding voor de zakelijke reizen kan per 1 januari 2014, voor alle vervoerswijzen, alleen nog uit de werkkostenregeling (WKR) komen. Tot 1 januari 2014 geldt de huidige regeling van onbelaste 19 eurocent per kilometer voor zakelijke ritten. Het kabinet maakt hierop echter één uitzondering: zakelijke reizen die per openbaar vervoer worden gemaakt, worden in deze regeling niet meegerekend.

Leaseauto

Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de lease-auto) aangemerkt als privékilometers en tellen daarom mee voor de vraag of er aanleiding is tot bijtelling.

Er zijn uitzonderingen: Voor werknemers met een auto van de zaak die deze nu niet privé gebruiken (d.w.z. maximaal 500 km p/jr) geldt een overgangsregeling. Dit overgangsrecht heeft alleen betrekking op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun lease-auto.

Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het op 25 mei 2012 actieve leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017. Het overgangsrecht houdt een lagere bijtelling in: gedurende de resterende leasetermijn een kwart van de eigenlijk verschuldigde bijtelling, dat wil zeggen 25% van 25%, dan wel van 20% of 14% indien sprake is van een (zeer) zuinige auto.

Deze overgangsregeling geldt overigens alleen indien de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt blijft tot maximaal 500 km per jaar. Voor de elektrische auto verandert er niets. De bijtelling is en blijft 0%. Nog niet alle details zijn bekend. Met name voor de bestelauto en voor de werknemers in de ambulante sector is nog onbekend hoe hier mee wordt omgegaan.