DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Overzicht/maatregelen inzake het belastingplan 2014/prinsjesdag 2013.

Inkomstenbelasting

De grenzen van de belastingschijven en de heffingskortingen worden niet voor de inflatie geindexeerd. Hierdoor komen de mensen eerder in een hogere tariefschijf terecht.

Iedereen profiteert van de verhoging van de algemene heffingskorting met 99 euro van 2.001 euro naar 2.100 euro.

Vanaf 2014 zal de arbeidskorting voor werkenden met 250 euro omhoog gaan. Voor de hoogste inkomens zal de arbeidskorting juist in drie jaar worden afgebouwd.

De derde loonbelastingschijf wordt verlengd. Hoge inkomens profiteren hiervan en dit is ter compensatie van de afbouw van het maximale aftrekpercentage voor de hypotheek.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% verlaagd.

Hoge inkomens zonder hypotheek profiteren van een verlenging van de derde loonbelastingschijf.

Uitkeringen

Lage inkomens (tot 110% van het sociale minimum) krijgen via de gemeente een eenmalige uitkering van 100 euro (voor partners) , 90 euro voor alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

De afbouw van de AOW toeslag voor jongere partners met 20% is nadelig voor de koopkracht van AOW ers met hoge inkomens omdat de afbouw alleen geldt voor AOW ers met een inkomen naast AOW van meer dan 50.000 euro.

De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt beperkt. Dit is nadelig voor partners waarvan er maar werkt en de niet verdienende partner na 1962 is geboren.

De tegemoetkoming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, de AO tegemoetkoming gaat omlaag van 342 euro naar 247 euro.

Toeslagen

De zorgtoeslag wordt in 2014 verlaagd en het afbouwpercentage van deze toeslag neemt toe. Dit is nadelig voor midden en lage inkomens.

Huishoudens met een vermogen hoger dan het vrijgestelde bedrag in Box 3 (ca. 21.500 euro p.p.) plus 80.000 euro krijgen geen zorgtoeslag meer.

Huishoudens met een vermogen hoger dan het vrijgestelde bedrag in Box 3 (ca. 21.500 euro p.p.) plus 80.000 euro krijgen geen kindgebonden budget meer.

De kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar wordt vanaf 2014 tot en met 2017 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen jonger dan 6 jaar. Dit is ongunstig voor huishoudens met oudere kinderen.

Voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget vind geen indexatie meer plaats.

Vanaf 2015 zal er een huishoudenstoeslag worden ingevoerd. Deze vervangt de diverse toeslag regelingen.

Bedrijven/Stamrechten

De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari afgeschaft voor nieuwe gevallen. Mensen met een een stamrecht BV krijgen in 2014 de mogelijkheid om met 20% belastingvrijstelling hun gehele tegoed op te nemen (dus niet een deel). Dus heeft u een Stamrecht van 100.000 euro dan betaalt u over 20.000 euro geen belasting.

De premie die bedrijven gaan betalen voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) gaan omlaag van 7,75% naar 7,5%.

De premies voor WW, het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de werkhervattingskas (WHK) gaan omhoog voor bedrijven.

De crisisheffing die is ingevoerd wordt ook in 2014 toegepast. Voor lonen die in voorgaand jaar de 150.000 euro overstijgen betalen een eindheffing van 16%.

BTW Tarief

Het btw tarief op arbeidskosten bij renovaties, herstel en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 verhoogd van 6 naar 21%.

Accijns

De accijns op lpg wordt verhoogd met 7 cent en op diesel met 3 cent.

De accijns op alcoholische dranken en op frisdranken gaan ook omhoog.

Schenking

Vanaf 2014 mag er voor de woning tot 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Deze maatregel gaat in vanaf 1 oktober 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Er zijn geen voorwaarden wie aan wie schenkt zolang het maar wordt gebrgukt voor de eigen woning!