DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

BIG Register

Vanaf 1 januari 2013 zijn een aantal beroepen geschrapt uit het BIG register.

Wat betekent registratie in het BIG-register Met een BIG-registratie:

• Mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

• Mag u uw beroep zelfstandig uitoefenen.

• Mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren.

• Valt u onder het tuchtrecht.

• Kunt u starten met een opleiding tot specialist.

Beroepen uit de Wet BIG. De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in twee groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3- en artikel 34-beroepen. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Apotheker

Arts

Fysiotherapeut

Gezondheidszorgpsycholoog

Psychotherapeut

Tandarts

Verloskundige

Verpleegkundige

Apothekersassistent

Diëtist

Ergotherapeut

Huidtherapeut

Klinisch fysicus

Logopedist

Mondhygiënist

Oefentherapeut

Cesar Oefentherapeut

Mensendieck

Optometrist

Orthoptist

Podotherapeut

Radiodiagnostisch laborant

Radiotherapeutisch laborant

Tandprotheticus

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)

Oefent u een van bovenstaande beroepen uit en heeft u een BIG registratie dan valt u onder de btw vrijstelling. Tot 1 januari 2013 was er ook een vrijstelling mogelijk voor Acupunctuur, Osteopaat en de Chiropractor. Oefent u een van deze beroepen uit dan moet u vanaf 2013 btw gaan bereken. Dat is zeer nadelig voor u als u gewend was geen btw te berekenen. Echter er is ook een voordeel te behalen. U mag namelijk op uw investeringen over de restant looptijd de btw terug vorderen. Neem gerust contact met ons op als u vragen hierover heeft.