DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) houden in 2013 bij een ongewijzigd salaris minder nettoloon over. Het verschil ten opzichte van 2012 kan oplopen tot ongeveer € 180 netto per maand. Dit blijkt uit berekeningen van diverse salaris bureau’s. Dga’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen onder het lage tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage wordt ingehouden op het nettoloon. Door onder andere de volgende drie wijzigingen houdt de dga minder netto loon over: Het tarief in de eerste schijf is verhoogd; De premie Zorgverzekeringswet is verhoogd; De inkomensafhankelijke arbeidskorting is voor hogere inkomens verlaagd. Een dga die een ‘gebruikelijk loon’ van € 43.000 op jaarbasis verdient, gaat er ongeveer € 95 per maand netto op achteruit. Een DGA met een jaarsalaris van circa € 65.000 zelfs ongeveer € 180. Bij de berekeningen is alleen rekening gehouden met het brutoloon en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW. Er is geen rekening gehouden met andere loonbestanddelen zoals een (bruto) vergoeding voor de ZvW of auto van de zaak. Er is ook geen rekening gehouden met wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen. Verder gaat men uit van een dga die jonger is dan 65 jaar.