DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Het is weer (bijna) zover. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van de belastingdienst voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting(IB) 2011. In 2011 zijn er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij geven u hieronder een overzicht van de wijzigingen en een aantal tips.

U dient in 2011 uw lijfrentepremie voor 31 december 2011 te voldoen anders mag u de lijfrente niet aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2011.

bent u in 2011 wel fiscaal partner? Controleer of u aan de voorwaarden voldoet zodat u optimaal kan profiteren van (overdracht) van de fiscale voordelen partnerschap.

Maak gebruik van lijfrentegift. Een lijfrentegift is aftrekbaar in box 1 zonder drempel. U moet dit wel vastleggen bij de notaris en de gift minimaal voortzetten voor een periode van 5 jaar.

Maak in 2011 nog optimaal gebruik van de vrijstelling voor de schenkbelasting. U kunt onder voorwaarden EUR 5.030 aan uw kinderen schenken. Onder voorwaarden mag u zelfs meer schenken (EUR 24.144-50.300) zonder dat uw kinderen er belasting over betalen.

Tot 1 juli 2012 betaalt u slechts 2% overdrachtsbelasting. Bent u van plan een woning te kopen zorg dan dat de levering voor 1 juli 2012 bij de notaris is vastgelegd. Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Alleen over het verschil tussen de nieuwe en oude koopsom dient overdrachtsbelasting voldaan te worden. Vanaf 2012 is bij aankoop van een woning de termijn teruggebracht naar 6 maanden.

Bent u verhuisd naar een nieuwe eigen woning en staat uw oude eigen woning nog te koop? Dan heeft u waarschijnlijk voor beiden woningen nog recht op aftrek van de hypotheekrente. De termijn voor dubbele hypotheekrente aftrek is verlengd tot een periode van drie jaar. Tot eind 2012 kan het fiscaal ook interessant zijn uw eigen voormalige eigen woning te verhuren. Uw rente aftrek vervalt  maar als u stopt met de verhuur dan heeft u weer recht op de hypotheekrente aftrek in box 1.

Let in 2012 op uw WOZ beschikking. Vergelijk de waarde van uw woning met gelijkwaardige woningen die eind 2010 en begin 2011 zijn verkocht. Ligt uw WOZ waarde veel hoger dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. DFF kan u hierbij van dienst zijn. Voor vaste klanten doen wij dit zelfs gratis.

Box 3 vermogen. Het kan voor u interessant zijn om nog in 2011 een grote aankoop te doen (ipv in begin 2012), een lening af te sluiten, uw belastingschulden te betalen, de overdracht van uw woning uit te stellen tot 2012 etc. Immers boven de drempel betaalt u 1,2 % belasting.

Specifieke tips voor de ondernemer:

Maak in 2011 nog gebruik van de willekeurige afschrijving. Vanaf 2012 vervalt deze mogelijkheid. Heeft u een investering gedaan in 2011 en heeft het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? Betaal dan nog in 2011 een deel van de investering zodat u nog gebruik kan maken van de willekeurige afschrijving en de investeringsaftrek. Voor de investeringsaftrek is het soms interessant om de investering over meerdere jaren te verdelen. Hou hier rekening mee!

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2012 een vast bedrag van EUR 7.280. Nu varieert de hoogte van de aftrek nog van EUR 9.484 tot EUR 4.602. Optimaliseer uw winst in 2011 om nog te profiteren van de hogere zelfstandigenaftrek. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening, een reservering voor de fiscale oudedagsreserve (for) of omzet uitstellen naar 2012 (allen onder voorwaarden). U heeft er voordeel bij als uw winst onder de EUR 18.540 uitkomt!

Voldoet u aan het urencriterium dan profiteert u van de ondernemersaftrekken. Werkte u in 2011 minimaal 1225 uur voor uw onderneming en heeft u minimaal 50% van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteed (niet voor starters) dan heeft u recht op de ondernemersaftrek. Denk aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, speur- en ontwikkelingsaftrek, meewerkaftrek etc. Voldoet u niet aan het urencriterium en heeft u een eigen onderneming dan heeft u wel recht op de MKB winstvrijstelling.

Werkt uw partner mee in de onderneming? Beoordeel dan wat fiscaal voordeliger is: een beloning hoger dan EUR 5.000 die dan fiscaal aftrekbaar is of gebruik maken van de meewerkaftrek (partner moet dan minimaal 525 uur meegewerkt hebben). U kunt uw partner dan nog een beloning geven zolang deze lager ligt dan EUR 5.000. Deze beloning is dan niet fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming.

Reserveer voor uw fiscale oudedagsrese (FOR) en profiteer van een fiscaal voordeel. In 2012 gaat de maximale dotatie naar beneden naar EUR 9.382. Voor 2011 is deze nog EUR 11.882. Maak hier optimaal gebruik van.

Vanaf 2007 is de verliescompensatieregeling voor ondernemers gewijzigd. Verliezen kunt u gedurende negen jaren voorwaarts verrekenen met toekomstige winsten. Er is een overgangsregeling opgenomen voor verliezen tot en met 2002. U kunt deze verliezen nog verrekenen met de winsten tot en met 2011. Vanaf 2012 is het verlies over 2002 niet meer verrekenbaar.

Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Benut deze dan tijdig zodat deze reserve niet vrijvalt ten gunste van uw winst.

Check als DGA of u wel minimaal het gebruikelijk loon heeft genoten om naheffing te voorkomen. Wist u dat u mag afwijken van het gebruikelijk loon? Bijvoorbeeld bij lagere bedrijfsresultaten maar ook als u (nog) weinig tijd aan uw onderneming besteed.

Om nog na 2011 gebruik te maken van de levensloopregeling dient u voor het einde van 2011 minimaal EUR 3.000 te storten.

Wacht met giften tot het jaar 2012. Vanaf 2012 vervalt de drempel van EUR 227 en het maximum van 10% van de winst wordt in 2012 50% van de winst (wel met een maximum van EUR 100.000). Het kan dus interessant voor u zijn om de giften pas in 2012 over te maken.

Aanschaf van een bedrijfsauto in 2011? Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. In 2011 vallen naast nulemissieauto’s ook personenauto’s met zeer lage CO2 uitstoot (diesel<95 g/km en overige brandstof<110g/km) onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor elektrische auto’s kunt u de milieu-investeringsaftrek toepassen.

Heeft u werknemers in dienst die jonger zijn dan 27 jaar en wilt u ze een 4e tijdelijk contract aanbieden? Doe dit dan voor eind 2011 want vanaf 2012 mag u geen 4e tijdelijk contract meer geven.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op!