DFFinancials zal deze pagina regelmatig van updates voorzien zowel voor de particulier als de ondernemer.  Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail of ga naar onze contact pagina.

Woont u ongehuwd samen en maakt u in de aangifte inkomstenbelasting gebruik van de keuzemogelijkheid voor fiscaal partnerschap? Let dan op want vanaf 2011 kunt u niet meer zelf de keuze maken.

In 2011 wordt aan de hand van uw situatie vastgesteld of u fiscaal partners van elkaar bent. Als u ongehuwd bent en u staat samen met een ander ingeschreven op hetzelfde adres dan bent u alleen nog fiscaal partner als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U heeft samen een notarieel samenlevingscontract. U dient beiden meerderjarig daarvoor te zijn.
  2. U bent als partner geregistreerd bij een pensioenfonds.
  3. U bent beiden eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
  4. U heeft samen een kind.
  5. Een van uw beiden heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.

Partnerschap eindigt zodra verzoek tot echtscheiding is ingediend en niet langer sprake is van inschrijving  op hetzelfde woonadres.

Bekijk uw situatie voor 2011 goed zodat u geen belastinggeld misloopt!